KHÓA ĐỘNG CƠ

Dành cho AE thợ mới bắt đầu

6.jpg

Mục đích cuối của khóa học là:

     1. Hiểu đúng 1 xe vận hành chuẩn như thế nào?

     2. Tùy biến về động cơ nhưng vẫn đảm bảo hiệu năng, độ bền.

Bài 1

Bài 2

Bài 3

Bài 4

Bài 5

Bài 6

Bài 7

Bài 8

Bài 9

Bài 10

Bài 11

Bài 12

Khái niệm động cơ đốt trong, động cơ 4 thì.

Ly hợp vô cấp của xe tay ga.

Ly hợp đa cấp của xe số và xe côn.

Dung tích xy lanh, tỷ số nén ảnh hưởng động cơ thế nào? Cách kiểm nén.

Tỷ số truyền động hộp số xe số.

Tỷ số truyền động hộp giảm tốc cuối xe ga.

Nguyên lý làm việc của hệ thống bơm nhớt giải nhiệt.

Nguyên lý làm việc của hệ thống bơm nước giải nhiệt.

Nguyên lý làm việc của chế hòa khí ảnh hưởng tới động cơ.

Nguyên lý làm việc của hệ thống Fi ảnh hưởng tới động cơ.

Kiểm cam đúng chuẩn sau khi làm máy đảm bảo công suất.

Hiểu đúng về moment và công suất động cơ.