KHÓA ĐIỆN FI

Dành cho AE thợ mới bắt đầu

1.jpg

Mục đích cuối của khóa học là:

     1. Nắm vững nguyên lý vận hành của các cảm biến trên xe máy ( TPS, IAT, MAP, IACV, ECT, EOT, Oxy,..).

     2. Có thể đọc được các sơ đồ mạch điện từ các hãng Honda, Yamaha, Suzuki, ....

     3. Xử lý các Pal về Fi theo qui trình.

Bài 1

Bài 2

Bài 3

Bài 4

Bài 5

Bài 6

Bài 7

Bài 8

Bài 9

Bài 10

Bài 11

Bài 12

Bài 13

Bài 14

Bài 15

Bài 16

Bài 17

Bài 18

Bài 19

Bài 20

Các khái niệm điện và định luật điện công thức tính.

Các loại nguồn sạc và cách đo kiểm.

Cách xem phân tích mạch điện đơn giản trên xe.

Nguyên lý hệ thống đánh lửa và đánh lửa kỹ thuật số.

Các mạch liên quan đánh lửa kỹ thuật số ECT và TP.

Động cơ 4 thì là gì và các loại động cơ 4 thì.

Cách xem đúng và hiểu đúng sơ đồ lắp ráp bó dây.

Cách xem và nhìn sơ đồ chân ECM.

Hệ thống làm mát và nước giải nhiệt động cơ khiển điện.

Hệ thống nhiên liệu của các xe đánh lửa kỹ thuật số.

Tại sao có Fi, hệ thống Fi là gì nguyên lý hoạt động.

Cảm biến ECT, EOT, IAT.

Cảm biến TP, cảm biến MAP, cảm biến góc.

Cảm biến Oxy, van thông hơi vách máy, van từ kiểm soát bay hơi xăng.

Bơm xăng kim phun và các bệnh hay gặp.

Pal Fi là gì, quy trình xác định pal Fi.

IACV, ISC, và đường gió phụ, van từ cầm chừng nhanh.

Mobin, bugi, hệ thống nguyên lý đánh lửa Fi.

AFR và cách hiểu đúng để phân tích cảm biến Oxy.

Kinh nghiệm trong xác định phân tích Fi.